Mig og mit arbejde

Jeg arbejder især med personlig og pædagogisk udvikling for ledere og medarbejdere inden for EUD, folkeskolen og på universitetet. Det gør jeg gennem samtaler, teamstøtte, rådgivning, foredrag og kvalitative undersøgelser. 

Jeg laver også samfundsrettede strategiprocesser samt brugerprocesser, hvor perspektiver fra elever/lærere/medlemmer er afsæt for pædagogisk, ledelsesmæssig eller organisatorisk udvikling.

Jeg skriver og taler om bæredygtighed som et behov for kulturændring, nye vaner og dannelse. Det gør jeg i afsæt i mit feltarbejde blandt rensdyrjægere

Jeg er antropolog med ph.d i pædagogik (fravær og små jægeres læring) og med tillægsuddannelser inden for coaching, supervision og terapi.

Jeg vil være med til at gøre verden til et venligere sted. Det, jeg laver, skal blive til mere – det skal inspirere og skabe grobund for udvikling. 

CV

Uddannelse

2015 / Ph.d. i Uddannelsesforskning

Institut for Uddannelsesforskning. Roskilde Universitetscenter. Et års forskningsophold ved University of Aberdeen, Skotland. Forskning i undervisningsformater i Grønland (skole, kultur og samfund)

2003 / Cand.scient.anth., antropolog

Københavns Universitet. Institut for antropologi. Speciale om læring i praksis på døgninstitutioner

Efteruddannelse

2021 / Eksistentiel terapi og supervision

Psykoterapeutisk Institut, København

2015 / Projektledelse

Attractor og Professionshøjskolen Metropol. Nuværende Københavns Professionshøjskole

2015 / Research Writing

Københavns Universitet

2005 / Forandringsledelse

HA-enkeltfag

Ansættelse

2018- / Ekstern supervisor, SDU

Supervision af danske og internationale adjunkter i gang med lektorkvalificering. Udvikling af undervisning og underviserrolle.

2017- / Selvstændig forsker og pædagogisk supervisor

sunachristensen.dk, medstifter af No!se, uafhængigt netværk af uddannelsesforskere. Supervisor for lærerteams, brugerundersøgelser i forbindelse med skoledesign (elever og lærere), debattør og forfatter. Udvikling af webinar under corona i samarbejde med NCE

2012-2017 / Lektor i erhvervspædagogik

Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), Professionshøjskolen Metropol. Nuværende Københavns Professionshøjskole. (Forsker, projektleder, underviser i didaktik og læring, videnskabsteori samt underviser på adjunktuddannelsen for alle undervisere på professionshøjskolen)

2015 / Ekstern lektor

DTU. Arktiske Studier. Projektledelse og Kulturmøde

2009-2012 / Ph.d.-studerende

Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet i samarbejde med Perorsaanermik Ilinniarfik, Grønland. Feltarbejde om forskelle og ligheder mellem verdensbilleder, menneskesyn og forståelse af formål med uddannelse i skolen og børns øvrige opvækstmiljøer.

2008-2009 / Seminarielærer & praktikkoordinator

Perorsaanermik Ilinniarfik, Socialpædagogisk seminarium, Grønland.

2006 / Ansvarshavende redaktør

Offentlig Ledelse. Blad til 5.500 chefer og ledere i kommuner, regioner og stat. Udgives af DS, SL og HK/k

2005 / Faglig konsulent og projektleder

Socialrådgiverforeningen, København. Uddannelse og Ledelse, samt tværgående, strategiske projekter.

2002-2005 / Konsulent, selvstændig

Supervision og kvalitative analyser og evalueringer

Bestyrelse o.lign.

2020 / Advisory Board

Skolens Venner. Rådgivende forum, der fungerer som faglig, kreativ og strategisk sparringspartner.

2019 / Bestyrelsesmedlem

SOPHIA. Strategisk forum for analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse.

2019 / Bestyrelsesmedlem

Cykling uden alder. NGO, der arbejder for frivillighed i ældresektoren

Censor

2016 / DPU. Anthropology and Education. Pædagogisk Antropologi