Udgivelser

Debat

Christensen, S.M (2020) For at skabe en bæredygtig skole skal eleverne langt mere i kontakt med naturen

Christensen, S.M. (2020) Skolen skal give elever samfundssind. Kronik, Politiken 

Christensen, S.M. (2019) Fem tips til en venligere skole. Politiken, Skoleliv.dk https://skoleliv.dk/debat/art7387617/Fem-tips-til-en-venligere-skole

Christensen, S.M. (2019) Elever skal lære at tage hånd om kloden. Politiken, Skoleliv.dk https://skoleliv.dk/debat/art7259899/Elever-skal-l%C3%A6re-at-tage-h%C3%A5nd-om-kloden

Christensen, S.M (2018) Lærere skal løse deres udfordringer i fællesskab. Politiken, Skoleliv.dk https://skoleliv.dk/debat/art6848444/L%C3%A6rere-skal-l%C3%B8se-deres-udfordringer-i-f%C3%A6llesskab

Christensen, S.M. (2018) Vi må gøre op med uddannelsessnobberiet. Politiken, Skoleliv.dk https://skoleliv.dk/debat/art6698336/Vi-m%C3%A5-g%C3%B8re-op-med-uddannelsessnobberiet

Christensen, S. M. & Hermann, S. (2015). Erhvervsskoler bør dyrke talenter: Sådan får man talentet til at blomstre på erhvervsskoler. Politiken. https://www.ucviden.dk/portal/da/organisations/institut-for-paedagogisk-evu(13cb0068-7608-43f6-9a31-4dfebb64c342)/publications.html

Christensen, S. M. (2004). Fundamentet vakler. Weekendavisen, Sektion-1

Bøger

Christensen, S.M & J. Bisgaard (2020). Bær bæredygtigheden ind i erhvervsuddannelserne (forthcoming). Gyldendal

Christensen, S. (2019). Bæredygtig undervisning. Aarhus Universitetsforlag.

Kapitler til antologier

Christensen, S.M. (2020). Fravær som skoleudviklingsperspektiv. I: Elevperspektiver i skolen. Sunesen, M. & Christoffersen, D.D. (red). Klim – peer review 

Christensen, S. M. (2012). Forfædrenes land som pædagogisk ressource. In Socialpædagogik i i Grønland (pp. 98-118). Perorsaanermik Ilinniarfik. Socialpædagogisk Seminarium.

Christensen, S. M.(2005). Fænomenet: mod et nyt begreb om arbejde. (pp. 53-75). Arbejdsmiljøinstituttet. In: Perspektivet: kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. red. / Charlotte Baarts; Hanne Fredslund. København: Arbejdsmiljøinstituttet, 2005. s. 53-75. peer-review

Artikler og debat

Christensen, S. (2020). Skolen skal give mening for alle børn. I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 1, s. 50-58 – peer review  

Christensen, S. og Hassing, J. (2018). Supervision som redskab til inklusion. In Uddannelsesbladet. 

Christensen, S.M. (2017) Man kan ikke tage mennesket ud af velfærdsledelse. Tidsskriftet Social Ledelse.

Christensen, S. M. (2016). Nytænkning: talent rejser diskussion om pædagogiske ståsteder. 

In Dansk Pædagogisk Tidsskrift: Erhvervsuddannelsesreformen–mellem politiske ambitioner og praktiskvirkelighed (Vol. 2016, No. 4, pp. 29-40) – peer review

Christensen, S. M. (2015). Education as frontier practice. In Heritage and Change in the Arctic (pp. 213-238). Aalborg Universitetsforlag – peer review

Christensen, S. M. (2015). Ud over skole-centrisme: talent i erhvervsuddannelserne. Dansk Pædagogisk Tidsskrift2015(3), 42-52 peer-review  

Christensen, S. (2014). Educational Lines: Life, Knowledge and Place. Ph.d. Roskilde Universitet.  

Christensen, S. (2009). En hovedet-under-armen kultur eller blot værdibaseret arbejde: Arbejde og omsorg. In Hverdagspraksis i socialt arbejde (pp. 113-133). Akademisk Forlag. Peer-review

Christensen, S. (2008). Ikke uden kærlighed. Socialpædagogen, 65(18), 8-11.

Christensen, S. (2007). Grønlands børn og unge har brug for os. Socialpædagogen, 64(25), 7-9.

Blog

Grønland

”I 2010 og 2012 forskede jeg i undervisning og læring blandt rensdyrjægerfamilier på en jagtboplads i Grønland. Som antropolog og ph.d.-studerende i pædagogik var jeg interesseret i at finde ud af, hvilke forskelle og ligheder der var mellem den formelle uddannelse i...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!