Livssamtaler

Liv i ledelse

Vil du opleve at være mere tilfreds, skabende og autentisk i din ledelse, så kan jeg hjælpe dig. Liv-i-ledelse samtaler tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af dig som menneske samt afsæt i eksistentielle perspektiver på ledelse, mod, sårbarhed og menneskelighed. Målet er, at du får en større indsigt i dig selv og dine styrker, samt bliver i stand til at bruge dig selv som menneske i dit liv som leder.

Liv og stress

Længsel efter at være del af et fællesskab eller efter at gøre det godt, får os til at løbe efter anerkendelse og forsøge at leve op til andres forventninger til os. Desværre kommer vi i den proces til at forstyrre vores evne til at mærke os selv, og for at føle egentlig glæde og samhørighed med andre.

Liv og stress samtaler bygger på viden om nervesystemet og kroppens reaktioner. Jeg hjælper dig med at turde mærke dig selv, undersøge hvem du selv er og hvad dit ståsted i livet er, så du kan læne dig ind i dit selv, føle livfuldhed i stedet for tomhed og vide, at du er god nok.

Jeg arbejder på et eksistentielt grundlag, og med viden om nervesystemets og kroppens logikker.