Supervision

Supervision sætter lærerne fri til at undervise

Siden 2018 har jeg tilbudt pædagogisk supervision til lærere og ledere, som ønsker at udvikle undervisning eller pædagogisk retning og samarbejde — individuelt, i makkerpar og i teams.

Bæredygtighed i pædagogik handler for mig om menneskelighed. Jeg tror på, at bedre trivsel og faglig udvikling hos eleverne begynder med undervisning, hvor elever er trygge i relationen og kan mærke fagligt engagement hos lærerne. Det kræver lærer, der udvikler sig selv som faglærer, underviser og menneske. I supervision ‘nørder’ vi med at skabe indsigt og overblik over de tre ben i processen, og finder i fællesskab frem til nye veje at gå.

Jeg lægger vægt på nysgerrighed og anerkendende måder at tale sammen på. Min erfaring siger, at det skaber et rum, hvor den enkelte kan finde sine ben i forhold til en svær situation eller oplevede dilemmaer i praksis. Det er vigtigt for den enkelte lærer at kende sit værd og sit mål med sin undervisning — og det er værdifuldt for et team på denne måde at træne samarbejde om læring og udvikling i et anerkendende fællesskab.

Hvad er supervision?

Pædagogisk supervision med mig er en blanding af undervisning, træning og supervision, og tager afsæt i lærernes behov og ønsker til udvikling. Jeg veksler mellem små oplæg, interview, rollespil og refleksionsøvelser.

Indholdet kan handle om lærerrollen, om udvikling af didaktik, valg, om at se bag om elevadfærd og finde handlemuligheder, elev-cases, refleksion over problemstillinger i relation til teori, og andre ting, der påvirker elevers læring og trivsel, og som lærere er opmærksomme på enten i forhold til elevens trivsel eller i forhold til sine egne virkemuligheder.

Teoretisk tager jeg afsæt i antropologiens ide om, at man ikke på forhånd behøver have en ide om, hvad emnet er. Jeg bruger min baggrund som uddannelsesforsker til at bidrage med ny viden, når der er brug for det. Jeg er efteruddannet i systemisk supervision og eksistentiel terapi, og anvender metoder og tilgange herfra.